Utred församlingsbegreppet (motion 34)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Frimodig kyrka, med hemvist i det enormt stora Malmö pastorat, menar att församlingsbegreppet inom ett storpastorat behöver definieras tydligare.

Förslaget lyder:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur begreppet församling i dag ska förstås, detta inte minst utifrån de förändringar som strukturutredningen medfört.

Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.