Motion 31: Om konfirmandernas svar vid konfirmationen

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner (av totalt 158) till Kyrkomötet. Imponerande!

Kjell Petersson och Dan Sarkar (motion 63) önskar ett förtydligande i förslaget till ny handbok. Motionärerna menar att det skulle underlätta om det tydligt anges att ordningen från 1986 års handbok kan användas.

Ladda ner motionen genom att klicka här.

Förslag:

Att momentet Fråga till konfirmanderna placeras i anslutning till trosbekännelsen och att frågan ges samma lydelse som i handboken 1986:

Detta är den tro ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?