Jesus i centrum! (slutord till våra profilfrågor 2017)

Av Jan Erik Amilén 22 January 2017 om: Okategoriserade

Med dessa rader avslutar vi dokumentet profilfrågor 2017.

Hela dokumentet finns tryckt som ett 16-sidigt A5-häfte som kan beställas, för att delas ut till intresserade. Tack för all hjälp med att sprida våra ståndpunkter!!

**

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkan ”är grundad i Guds heliga ord, såsom det är oss givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter” (Kyrkoordningen 1 kap, 1§).

Det finns en väldig sprängkraft i Jesus egna ord, som alltså är Guds heliga ord, när Han säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Jesus är inte en av vägarna till Gud, utan enda vägen till Gud, vår himmelske Fader!

Vi lever i en mångkulturell tid men kraven på homogenitet är, paradoxalt nog, påtagliga. I sin iver att behålla så många medlemmar som möjligt har Svenska kyrkan alltmer försökt anpassa det kristna budskapet till sekulära värderingar. Den kristna kyrkan är kallad att leva i sin samtid, men utan att ge avkall på sin tro.

Genom att vara fast rotad i Guds ord kan Svenska kyrkan obekymrat möta alla människor, utan att avskärma sig ifrån omvärlden. Svenska kyrkan får inte vara rädd för att gå emot tidsandan, när så krävs, för att stå upp för det glada budskapet om Jesus Kristus.