Innehållsförteckning – Profilfrågor 2017

Av Jan Erik Amilén 23 January 2017 om: Okategoriserade

Under januari har våra profilfrågor publicerats på bloggen. Kanske har du missat någon? Du kan välja att klicka på “Bloggarkiv” (januari 2017) så kommer rubrikerna upp. Eller så klickar du i nedanstående innehållsförteckning så hamnar du i rätt avsnitt.

**

Innehåll:

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

 1. Gudstjänsten – trons källa med levande vatten
 2. Undervisning – en trons växtplats
 3. Diakoni – i kärlekens tjänst
 4. Mission – att bära det glada budskapet vidare

Kyrkans organisation

 1. Församlingen – trons hem
 2. Demokrati
 3. Församlingstillhörighet
 4. Församlings- och pastoratssammanläggningar
 5. Personalen – med tro som yrke
 6. Svenska kyrkans tillgångar

Övriga profilfrågor

 1. Barn och unga – församlingens samtid och framtid
 2. Skapelsen, tro och förvaltarskap
 3. Flerspråkighet
 4. Äktenskap och vigsel
 5. Försoning i ämbetsfrågan
 6. Kyrkorelationer – trons utblick
 7. Religionsdialog 
 8. Svenska kyrkans närvaro i utlandet
 9. Om musikens betydelse

Slutord

Jesus i centrum!