Motion 34: Översyn av Kyrkoordningens bestämmelser om dop och kyrkotillhörighet

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

I år kommer hela 50 motioner (av totalt 158) undertecknade av Frimodig kyrkas ledamöter. Imponerande!

Kjell Petersson och Leif Nordlander för ett “juridiskt” resonemang om skillnaden mellan döpta och [övriga] tillhöriga till Svenska kyrka. Alla medlemmar är ju inte döpta.

Läs motion 66 (kyrkokansliets numrering) genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en översyn av Kyrkoordningens bestämmelser om å ena sidan den döptes rättigheter och skyldigheter och å andra sidan den tillhöriges rättigheter och skyldigheter.