Motion 37: Valnämndernas ansvar för distribution av valsedlar

Till årets Kyrkomöte lämnar Frimodig kyrkas ledamöter in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Kjell Petersson noterar i sin motion (nr 69) att valnämnderna har ansvaret för att lägga ut valsedlar vid de olika röstmottagningsställena vad gäller valsedlar till Kyrkomöte och stiftsfullmäktige – men inte vad gäller valsedlar till kyrkofullmäktige.

På många håll tar valnämnderna på sig ett utökat, frivilligt, ansvar även för valsedlar till kyrkofullmäktige. Därmed krävs omfattande kontakter för att veta vilka valnämnder som gör detta eller inte. Svaret på denna fråga är inte alltid helt klarlagt när valsedlar ska skickas ut. För nomineringsgrupperna är detta ett verkligt praktiskt bekymmer. Motionen kan du läsa genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att lägga fram förslag om ändring i Kyrkoordningen, så att valnämnderna i kommande val också ansvarar för att lägga ut valsedlar avseende de lokala valen.