Motion 33: Dopets inledningsord och dopbönen

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte har Frimodig kyrka lämnat 50 motioner, av totalt 158. Imponerande!

Kjell Petersson lämnar förslag i anslutning till dopgudstjänsten (motion 65). Klicka här för att läsa hela motionen.

I förslaget ingår denna nyskrivna dopbön:

Helige barmhärtige Gud,

Vid tidens början skapade du himmel och jord,
du lät din Ande sväva över vattnen och gav liv åt allt.

Noa och hans familj räddade du från den stora flodens vatten.

Genom vatten befriade du ditt folk från slaveriet i Egypten.

När Johannes döpte sänkte sig Anden som en duva över Jesus
och på korset blev han för oss en livets källa.

Vi tackar dig för att du i dopet ger oss del i hans död och uppståndelse.
Helga med din Ande detta vatten till en nådens källa,
så att de som nu ska döpas renas från synden och föds på nytt.

Hjälp oss att leva i Andens skapande glädje
och bevara oss hos dig till livets slut.

Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.