Kerstin Odeberg

Tidigare ordf i stiftsavdelningen i Göteborg. Kantor, bor med man o två flickor i Fjärås. Sjunger folkmusik på fritiden.

E-postadress: orgelskoj@gmail.com

Blogginlägg av Kerstin:

Kyrka-politik nej tack, igen!

Av Kerstin Odeberg den 16 September 2009 om: Okategoriserade

I dagens Hallands Nyheter finns en insändare på temat “Dags att släppa fram de unga”. De senaste dagarnas klart hetaste fråga lyfts även fram:

“Tror man inte att människor, som inte är politiskt engagerade kan ta hand om sin egen verksamhet i kyrkan?”

Klokt sagt av “Äldre, trogen kyrkobesökare”!

Strypning pågår

Av Kerstin Odeberg den 6 September 2009 om: Frimodig Kyrka, Gudstjänst, Ideellt arbete, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet

Idag har jag träffat två kära vänner, låt oss kalla dem Fredrik o Sofia. De är aktiva lekmän i sin församling, men nu är de på väg att ge upp. Den lilla församlingen i skogen, som de tillhör, skall bilda storförsamling med övriga i pastoratet. Redan har man dragit in gudstjänster, i den lilla kyrkan i skogen firas gudstjänst en gång i månaden!!! I våras hände det absurda att man firade Påskdagen på Palmsöndagen. När Sofia upprördes över detta möttes hon av ringa förståelse; ”Vi måste ju berätta om Påsken när barnen o föräldrarna kommer”! fick hon till svar.

Församlingshemmet är till salu, redan har man börjat tömma det. Kyrkvaktmästaren tyckte inte om att bli av med sina saker, hon sa upp sig i vredesmod!

I våras talade Carin Stenström på Göteborgsföreningens årsmöte. Även hon är drabbad är sammanslagning i sin egen församling. Hon talade mycket om vilket svek sammanslagningarna är mot hela landsbygden. Många, många gånger sker sammanslagningarna mot församlingsbornas vilja. Det värsta är att många som försöker kämpa inser att det inte är någon idé; trots fagra löften om samråd, är allt redan bestämt i förväg, att kämpa lönar sig föga.

Sofia och Fredrik ville kämpa. ”Ja då får ni engagera er politiskt, ni kan vara med på centerns lista”, blev svaret de fick. ”Nej tack, sade de, partipolitik har inget i kyrkan att göra.”

För levande församlingar står det i våra annonser. Fyll kyrkorna med evangeliet om Jesus Kristus så är snart talet om tomma kyrkor ett minne blott. De som de första tolv fick i uppdrag att gå ut med gäller än i dag! Hela vårt land är fullt av sökande människor som inget hellre vill än bli tagna på allvar!

För en kyrka fri från partipolitiken står det i en annan av våra annonser. Vi har en FRI kyrka, då kan inte de politiska partierna styra!

Sofia funderade på att skriva en insändare i sin lokalpress när hon kom hem; ”Rösta in Jesus i kyrkan”, tänkte hon skriva. Många längtar efter en påkristning i sina församlingar. Frimodig kyrka vill påkristna, vi vill att gudstjänsten (varje söndag!) skall vara centrum för allt arbete i Svenska kyrkan. Utifrån gudstjänsten bygger vi vidare i veckan, ut i vardagen går vi frimodiga. Vanlig kristendom helt enkelt!

levande-kyrka

Avlyssnat

Av Kerstin Odeberg den 7 August 2009 om: Okategoriserade

Häromdagen lyssnade jag på ett radioprogram från i våras där man besökte medeltidskyrkor. Man talade om tiden då kyrkorna byggts men plötsligt hörde jag den sakkunnige tala om medeltidsmänniskans sätt att vara kristen. Jag citerar ur minnet:

“Man var väldigt aktiv som kristen, man gjorde kyrkospel, sjöng och bad. Detta är kanske inte så vanligt i dag bland kristna” Jag log. Den sakkunnige hade beskrivit en levande församling, en församling som växer!  Egentligen är det ganska enkelt; församlingarna måste ta människors andliga sökande på allvar och visa på Kristus. Vi har ju ett fantastiskt budskap, som Petrus skriver: “Det var inte några skickligt ihopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade Jesu Kristi makt…” (2 Petr 1:16)

Gudstjänsten är  trons kraftkälla. I och ur den kommer både kyrkospel, sång och bön – och delaktighet, människor och församlingar växer. Talet om övertaliga kyrkor borde snart vara ett minne blott!

Kyrkans arbetsmiljö

Av Kerstin Odeberg den 3 August 2009 om: Arbetsmiljö, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Nio debattörer undrar i senaste numret av Kyrkans tidning hur nomineringsgrupperna tänker tackla denna viktiga fråga. Debattörerna önskar att kyrkan tar ett professionellt personalansvar, de önskar en tydlig strategi med utbildning av arbetsledare och förtroendevalda. De beskriver inkompetensen hos många arbetsgivare vid handläggning av personalfrågor. Problemet är väl känt för Frimodig kyrka, i vår valplattform skriver vi:

FRIMODIG KYRKA anser att Svenska kyrkan bör vara en föregångare i samhället när det gäller god arbetsmiljö. Svenska kyrkan är flitigt anmäld till Arbetsmiljöverket p.g.a. konflikter i församlingarna – ofta mellan förtroendevalda och anställda. Problemen beror bl.a. på otydligt ledarskap, avsak­nad av gemensamma mål och bristande arbetsledningskompe­tens. FRIMODIG KYRKA menar att Svenska kyrkan behöver en personalpolitik som tar till vara de anställdas kreativitet och kompetens. Omsorg skall visas alla anställda oavsett arbetsuppgift och befattning. Utbildning av de förtroendevalda i arbetsrätt och personalansvar skall ges. Det kan inte vara rimligt att 81 kyrkoherdar sedan år 2000 köpts ut av församlingarna, till en kostnad av 56,5 miljoner kronor. Det är inte heller rimligt att ett stort antal präster och andra anställda slutar sina anställningar i förtid. FRIMODIG KYRKA vill att stiften skall få arbetsgivaransvaret för präster och diakoner, samt att kyrkoherdens och kyrkorådets olika roller i församlingen görs tydligare.

Byter nomineringsgrupp II

Av Kerstin Odeberg den 5 March 2009 om: Okategoriserade

Markus Larsson, förtroendevald för Moderaterna i stiftsfullmäktige i Göteborg har meddelat att han inte ställer upp för omval för Moderaterna i kyrkovalet. Häromdagen blev Markus medlem i Frimodig kyrka. “Befria kyrkan från politiken”, säger Markus och vi håller med.

Välkommen!

Fri och modig

Av Kerstin Odeberg den 28 February 2009 om: Frimodig Kyrka, Svenska kyrkans identitet

Just hemkommen från årsmöte i stiftsföreningen i Göteborg. Vi inledde med en fantastisk gudstjänst där biskop Bertil predikade. I kyrkoåret går vi just nu till Jerusalem, sida vid sida med de rädda lärjungarna. Det är lätt att fastna i rädslor men vi får inte glömma att samma lärjungar som rädda gick med till Jerusalem blev frimodiga efter att ha upplevt Påsk och Pingst.

Biskop Bertil talade också om att det grekiska ordet för frimodig ändrat betydelse. Från att ha varit en beskrivning av en person som var lojal med staten till att bli en person som vågar stå fri från statsmaktens påbud. Alltså en frihetens apostel! Här känner vi oss hemma! Kyrkan har varit skild från staten i nästan 10 år, men aldrig har väl partiernas styrning över kyrkan varit starkare. FRImodig kyrka är fritt får alla politiska ideologier.

De etablerade partierna saknar ofta Jesus, ja hela det kyrkliga etablisemanget förresten. I dag är det friMODIGT  att nämna Jesus i en valplattform inför kyrkovalet, vi vågar!