Kyrkans arbetsmiljö

Av Kerstin Odeberg 3 August 2009 om: Arbetsmiljö, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Nio debattörer undrar i senaste numret av Kyrkans tidning hur nomineringsgrupperna tänker tackla denna viktiga fråga. Debattörerna önskar att kyrkan tar ett professionellt personalansvar, de önskar en tydlig strategi med utbildning av arbetsledare och förtroendevalda. De beskriver inkompetensen hos många arbetsgivare vid handläggning av personalfrågor. Problemet är väl känt för Frimodig kyrka, i vår valplattform skriver vi:

FRIMODIG KYRKA anser att Svenska kyrkan bör vara en föregångare i samhället när det gäller god arbetsmiljö. Svenska kyrkan är flitigt anmäld till Arbetsmiljöverket p.g.a. konflikter i församlingarna – ofta mellan förtroendevalda och anställda. Problemen beror bl.a. på otydligt ledarskap, avsak­nad av gemensamma mål och bristande arbetsledningskompe­tens. FRIMODIG KYRKA menar att Svenska kyrkan behöver en personalpolitik som tar till vara de anställdas kreativitet och kompetens. Omsorg skall visas alla anställda oavsett arbetsuppgift och befattning. Utbildning av de förtroendevalda i arbetsrätt och personalansvar skall ges. Det kan inte vara rimligt att 81 kyrkoherdar sedan år 2000 köpts ut av församlingarna, till en kostnad av 56,5 miljoner kronor. Det är inte heller rimligt att ett stort antal präster och andra anställda slutar sina anställningar i förtid. FRIMODIG KYRKA vill att stiften skall få arbetsgivaransvaret för präster och diakoner, samt att kyrkoherdens och kyrkorådets olika roller i församlingen görs tydligare.