Frimodig kyrka försvarar prästernas tystnadsplikt

Av Jan-Anders Ekelund 27 January 2011 om: Frimodig Kyrka, POSK, Tystnadsplikten

I dagens Kyrkans tidning har vi en debattartikel till försvar för prästernas absoluta tystnadsplikt. Anledningen till artikeln är att Mats Rimborg från POSK i förra numret av KT ifrågasatt den absoluta tystnadsplikten. Läs vår debattartikel här. Bredvid vår debattartikel finns länkar till fler artiklar i samma ämne.