Marsch till valurnorna – rösta FRIMODIGT!

Av Jan-Anders Ekelund 19 September 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Elisabeth Sandlund uppmanar i går i sin ledare att gå och rösta i kyrkovalet. Din röst har betydelse. Ifall du önskar en kyrka med större hängivenhet till Jesus Kristus och en större kärlek till Bibeln i så fall skall du rösta på Frimodig kyrka. SEA:s undersökning gav klart besked.

Vill du ha en kyrka som är evangeliserande och missionerande så är Frimodig kyrka alternativet. Vi vill bygga så många levande församlingar som möjligt, där budskapet om Jesus Kristus är tydligt, självklart skall det finnas en stor öppenhet för alla människor. Frimodig kyrka tycker också det är viktigt att det firas gudstjänst i alla våra kyrkor varje söndag. Vi tror inte på “stordriftstänkandet” som många församlingssammanslagningar lett till. Det måste prioriteras resurser för att fylla tomma kyrkor på nytt. Det diakonala arbetet måste främjas. Vi vill ge alla möjlighet att fritt välja församling. Vi kan inte heller ändra på Bibelns tydliga direktiv att äktenskapet är för man och kvinna. Det finns alltså många anledningar till att rösta på Frimodig kyrka.

Elisabeth Sandlund är tydlig med att partipolitiken måste försvinna:

Det faktum att fyra partier, FP, KD, V och MP, valt att ta ett steg tillbaka och knoppa av sina förtroendevalda inom kyrkan visar att det även i de politiska leden finns en växande känsla av att det är något som inte stämmer med det partipolitiska engagemanget. Men det räcker inte.

Elisabeth Sandlund skriver vidare:

Den reform av styrelseskick som Svenska kyrkan behöver borde bland annat innebära en ordentlig nedskalning av antalet förtroendevalda. Detta tillsammans med en återgång till indirekta val på andra nivåer än till den lokala församlingen gör dessutom valproceduren enklare och billigare.

Detta är precis vad Frimodig kyrka också tycker. Självklat skall all partipolitisering försvinna på alla nivåer. Se denna artikel.

Sandlund avslutar med:

Du som är medlem i Svenska kyrkan, vare sig det är där du är aktiv eller inte: Rösta på söndag! Och rösta på ett sätt som ger Svenska kyrkan nytt framtidshopp!

Frimodig kyrka inger framtidshopp. Engagerade och kunniga kristna som älskar sin kyrka och som därför vill ta ett stort ansvar. En levande Jesusanpassad kyrka har en framtid. Den partipolitiskt styrda kommunalkyrkan har ingen framtid på sikt, den är bara tråkig. Rösta frimodigt för en levande kyrka!

Ps. Gå in på Dagen och provrösta (ligger under Sandlunds artikel). Du är inte ensam om att vilja rösta på Frimodig kyrka! Ds.

levande-kyrka1