Kyrkomötet i full gång!

Av Jan-Anders Ekelund 20 November 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Dan Sarkar, Broby, Lunds stift sänder följande hälsning ifrån Kyrkomötet:

Tisdagens kyrkomöte blev lite annorlunda. Vi skulle ha börjat dagen med att rösta om strukturutredningen, dvs hur Svenska kyrkans organisation skall se ut i framtiden. Debatten igår var lång, och Frimodig Kyrka var flitigt uppe i talarstolen för att påtala problemen med att bygga kyrkan uppifrån, centralisera och minska församlingarnas självständighet. Många goda argument från båda sidor fördes fram, och själv blev jag uppmärksammad på möjligheter som jag tidigare inte sett: att det går att starta nya församlingar mycket lättare med det nya förslaget. Samtidigt byggs systemet så att församlingarna inte får makt över sin verksamhet, sina gudstjänster, sin ekonomi eller ens har rätt att utse sina egna förtroendevalda. Jag menar alltså att nackdelarna är fler och väger tyngre än fördelarna. Men av omröstningen blev det inget: röstningsapparaterna hade gått sönder, så medan vi väntar på att ny utrustning flygs in från England(!) och är redo att användas imorgon, onsdag, fortsätter plenumdebatterna.
En ganska intensiv debatt bröt ut kring ett förslag att Kyrkoordningen skall få ett helt nytt kapitel om ekumenik. Kapitlet är bra, och hade vi haft det när äktenskapsbeslutet togs 2009, hade vi sluppit mycket genant kritik från våra systerkyrkor. Men utskottet ville lägga in en mening i kapitlets inledningstext, som kan tolkas som att ekumenik även innefattar religionsdialog. Meningens försvarare hävdade ömsom att ekumenik nu även innefattar religionsdialog, ömsom att meningen inte alls skulle tolkas som religionsdialog. Frimodig Kyrkas representanter tycker att det är fel att förstöra ett så bra kapitel med en mening som riskerar att föra in religionsdialog i ekumeniken. Omröstning i morgon.

Nästa fråga som det blev stor debatt kring, var ett förslag om att kyrkomötet skall uppvakta regeringen med hur det skall bli fred i Mellanöstern. I Frimodig Kyrkas kyrkomötesgrupp finns olika uppfattningar om frågan skall lösas, men det finns en samsyn om att Sveriges hållning skall drivas av UD, inte av kyrkomötet. När kyrkomötet timme efter timme för en utrikespolitisk riksdagsdebatt, blir det väldigt tydligt att partipolitiseringen firar triumfer i Kyrkomötet. Som kristna är det viktigt att engagera sig politiskt, tycka till i dagsaktuella frågor och driva en utrikespolitisk agenda – men det är inte kyrkomötet som är arenan för det engagemanget. Åtminstone inte förrän den dag dörren stängs i den sekulära politiken för oss som kristna. Omröstning i morgon.

I övrigt har Frimodig Kyrka som vanligt ofta varit uppe i talarstolen. Vi lägger förslag, motionerar, talar och försöker påverka. Och i morgon röstar vi. Men 13 av 251 ledamöter är för få för att göra skillnad på riktigt. Om ett år är det kyrkoval. Låt oss arbeta aktivt för att bli rejält många fler och fortsätta verka för Svenska kyrkans bästa i kyrkomötet ännu effektivare nästa mandatperiod!