En levande kyrka utan partipolitik

Av Jan-Anders Ekelund 13 September 2013 om: Frimodig Kyrka, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Partipolitisering, Struktur

I dagens Hallands Nyheter hade jag inne en debattartikel med rubriken “Vi vill se en levande kyrka utan partipolitik”.  Det kan knappats ha undgått någon som följer kyrkovalet att Frimodig kyrka tar avstånd ifrån partipolitiseringen av kyrkan.  Någon tycker kanske att vi trots allt är på rätt väg,  nu är det ju enbart socialdemokraterna, sverigedemokraterna och centern som officiellt ställer upp i kyrkovalet. De andra partierna har tonat ned sitt engagemang och låter “fristående” grupper sköta kyrkovalet men partiets namn är ändå med i namnet på nomineringsgruppen. Typ Vänstern i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svk, Krisdemokrater i Svk, Fria liberaler i Svk o.s.v.

Det finns en grupp som kallar sig för Borgerligt alternativ. Lite konstigt namn kan tyckas, borgerligt,  för en kyrklig grupp.  Denna grupp är de Nya moderaternas gruppering i kyrkan. Representanter för gruppen har sagt till mig att man inte har någon koppling till partiet längre. Men  moderaternas partisekreterares Kent Persson skriver i senaste nyhetsbrevet till alla moderatmedlemmar:   På söndag den 15 september är det kyrkoval. Om du som är medlem i Svenska kyrkan avser att rösta i kyrkovalet så kan Borgerligt alternativ vara något för dig!  

Inte nog med detta. Ifall en väljare skriver moderaterna på en valsedel då tillfaller den Borgerligt alternativ. På posks blogg kan man läsa:

“När moderaterna beslutade sig för att som parti inte ställa upp i kyrkovalet så bildade man inte en ny grupp. Man ändrade bara namnet på den redan existerande gruppen. Alltså är det bara moderaterna som har bytt namn och inte en ny obunden grupp.

Därför har valkanslierna beslutat att när man gör sammanräkningen och någon har skrivit Moderaterna (för hand, det kommer ju inte att finnas några tryckta valsedlar med detta namn) så ska dessa tillfalla Borgerligt alternativ. Eftersom det rent tekniskt är samma grupp.

På samma sätt som man valt att tilldela en handskriven röst på Folkpartiet till FiSK (Fria liberaler i Svenska kyrkan), en handskriven röst på Vänsterpartiet till ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) och så vidare.”

Där försvann alla illusioner om partipolitisk obundenhet. När kan vi få en kyrka utan partipolitik? Vi är många som längtar. Våra ekumeniska partners undrar också. Alla goda idéer har dock tiden för sig. I framtiden kommer den period under vilken Svenska kyrkan styrdes av politiska partier att anses vara en kort parentes. Det enda som kan hindra det är att Jesus kommer tillbaka innan.

Läs gärna Elisabeth Sandlund i tidningen Dagen. Elisabeth är aktiv i St Clara kyrka i Stockholm. I Dagen finns också en artikel av vårt folk i Linköpings stift, Kjell O Lejon och Marie Johansson.

Här följer min artikel i Hallands Nyheter.

Vi vill se en levande kyrka utan partipolitik
Vill du ha makt i Svenska kyrkan? Engagera dig då inte i din församling, utan bli medlem i ett politiskt parti! Orden är inte mina utan så drastiskt uttrycker sig Erik Eckerdal, doktorand i ekumenik, vid Uppsala universitet. Eckerdal har rätt, fortfarande är det de politiska partierna, eller dem närstående, som har verklig makt i Svenska kyrkan.

När staten och kyrkan skiljdes åt år 2 000 hade många hoppats att de politiska partierna skulle släppa greppet. I takt med att samhället blir alltmer pluralistiskt och fjärmar sig från kristen tro så skulle man förmoda att de politiska partierna inte längre hade intresse av Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Men så är det inte.

Det är inte längre accepterat att en präst ber en bön under en skolavslutning, men de politiska partierna bestämmer fortfarande över vilka böner som skall ingå i Svenska kyrkans bönbok. Det hela är förvirrande, men detta är verkligheten.

Är hoppet då ute för den starkt partipolitiserade Svenska kyrkan? Jag tror inte det. Så länge som det finns människor som vill engagera sig och fira gudstjänst inom Svenska kyrkan, så länge finns det hopp. Nomineringsgruppen ”Frimodig kyrka” menar dock att Svenska kyrkan är illa ute i mycket. Allt färre människor firar gudstjänst, de ekumeniska relationerna knakar och ekonomin blir allt sämre i många församlingar.

Frimodig kyrka har under lång tid förespråkat en framtidskommission. Vi har ansett att det är en bristande krismedvetenhet inom kyrkan och hos de politiska partierna som styr. Vi kan därför glädja oss över att det nu finns motioner från partierna till kyrkomötet om en framtidskommission.

Enbart 30 procent av barnen döps vilket gör att medlemstalet kommer att sjunka drastiskt på sikt. Detta innebär naturligtvis att det blir svårt att behålla samma antal anställda och upprätthålla all verksamhet. Vi måste tänka annorlunda. Vi måste bygga levande församlingar och gemenskaper som tar människors andliga längtan på största allvar. Vad kan sekulära politiska partier tillföra på området? Självklart minimalt eftersom de är gjorda för att styra samhället och inte trossamfund.

Istället måste vi lära av kristna runt om i världen. Kyrkan växer lavinartat på många ställen, låt oss hämta inspiration och lärdomar från växande kyrkor var de än finns, istället för att tro att de politiska ideologierna är räddningen för kyrkan.

Frimodig kyrka anser att församlingen är basen i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet kommer många församlingars självbestämmande att försvinna. Församlingarna kommer att ingå i storpastorat. Exempelvis kommer hela Malmö stad att vara ett pastorat med en kyrkoherde. Pastoratet kommer att få ett väldigt stort inflytande på församlingarnas bekostnad. Detta stordriftstänkande är Frimodig kyrka emot.

Istället för en allt större likriktning av församlingarna, som kommer att bli följden av de nya strukturerna, vill Frimodig kyrka ge församlingarna möjlighet att skapa sin egen profil utifrån sina lokala förutsättningar.

Du kan påverka Svenska kyrkans inriktning genom att rösta i kyrkovalet. Frimodig kyrka står för helt vanlig kristendom. Alla våra kandidater är engagerade i Svenska kyrkan. Det finns hopp för Svenska kyrkan – låt oss rösta frimodigt för en kyrka med Jesus Kristus i centrum utan partipolitiska ideologier.

Jan-Anders Ekelund