Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter, Motion 2014:097

Av Jan Erik Amilén 23 November 2014 om: Kyrkomötet, Svenska kyrkans lära

Fredrik Sidenvall (Frimodig kyrka) är invald från Göteborgs stift. Här har Frimodig kyrka sitt starkaste stöd och hela tre invalda ledamöter (förutom Fredrik även Berit Simonsson och Hans Weichbrodt). Fredrik Sidenvall bidrar med tre motioner till årets Kyrkomöte. Motionen om att köpa in och finansiera bekännelseskrifterna till alla 251 ledamöterna i Kyrkomötet kan du läsa här.

Motionen avslogs med motiveringen att bekännelseskrifterna kan läsas på internet. Ur Kyrkorätts utskottets betänkande:

Kyrkorättsutskottet konstaterar inledningsvis att det finns en längtan efter och ett behov av fördjupning i luthersk teologi, inte minst med tanke på det reformationsjubileum som ska firas år 2017. En väg till sådan fördjupning är att ha tillgång till bekännelseskrifterna. En annan möjlighet är att erbjuda seminarier eller liknande utbildningar om bekännelseskrifterna och vår kyrkas tro, bekännelse och lära.
Utskottet finner att motionens intention är god, men mot bakgrund av att bekännelseskrifterna finns tillgängliga kostnadsfritt på internet kan det enligt utskottets mening inte anses prioriterat att avsätta medel för inköp av dem i bokform till kyrkomötesledamöterna. Utskottet finner därför att motion 2014:97 ska avslås.

Hans Weichbrodt, suppleant i Kyrkorättsutskottet, anmälde en särskild mening, citat:

Under utskottets diskussion framkom ett stort stöd för motionen. Man betonade under denna att motionen på ett värdefullt sätt kopplade samman fördjupning för kyrkomötets ledamöter i Svenska kyrkans bekännelse med tillgång till Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Stödet bekräftades då man genomförde en preliminär omröstning som utföll 8–7 till bifall för motionen. På grundval av detta vill jag uttrycka mitt stöd till motionen.

Två av de 15 ledamöterna i Kyrkorättsutskottet reserverade sig mot majoritetens beslut: Gunvor Torstensson (POSK) och Peder Fohlin (Kyrklig samverkan i Visby stift).  (Hans Weichbrodt kunde inte reservera sig, de kan endast en ledamot av utskottet göra.)

Som framgår var det riktigt nära att utskottet valde att stödja motionen!

 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter enligt Wikipedia kan du studera här. Här finns dock inte länkar till alla bekännelseskrifterna, inte heller säkert att alla dessa är sökbara via Svenska kyrkans hemsida! Kommentera gärna, du som hittar dem under Svenska kyrkans sida! Men de finns alla via Logos-mappen.