Förrättningskyrka?

Av Maja Bengtsson 25 April 2009 om: Svenska kyrkans lära

Den främsta anledningen till att vara med i svenska kyrkan är förrättningarna. Det hävdar i alla fall Elisabeth Arborelius, präst i Stockholms stift, som en slutsats av en några år gammal undersökning. I sin egen undersökning och avhandling kommer hon fram till att kyrkan måste låta sina medlemmar  välja förrättningspräster själva, annars kommer de inte längre att vilja vara medlemmar. Ett stort problem är, enligt Elisabeth Arborelius, att många präster ser som sin huvuduppgift att föra ut det kristna budskapet.  I slutet av  sin debattartikel i gårdagens DN skriver hon:

Om bortemot hälften av kyrkans präster har en inriktning som församlingsbor inte är intresserade av och inte frågar efter kan detta vara ett problem för kyrkan.

Svenska kyrkan har blivit alldeles vilsen! Inte konstigt att människor inte ser någon anledning att vara med, förutom förrättningarna, om det ses som ett problem att vilja föra ut det kristna budskapet. Elisabeth Arborelius vill att kyrkan ska utvärdera förrättningarna. FRIMODIG KYRKA vill istället ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Kyrkans huvuduppgift är inte vigslar och begravningar, utan att bygga levande församlingar där människor kan komma till tro och växa som kristna.

FRIMODIG KYRKA anser att Svenska kyrkan alltmer har tappat sin frimodighet som kristen kyrka. Vi vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan.