Motion 23: Utbildningsmaterial i missiologi

Av Jan Erik Amilén 23 August 2019 om: Okategoriserade

Missionsuppdraget omfattar idag i hög grad även Sverige.

Vi behöver därför, bl.a. i församlingsinstruktionerna, lyfta in missiologi och lämpliga missionsstrategier. Goda exempel bör lyftas fram. Att nationellt stöd och hjälp kan behövas motiveras av att sådant redan tagits fram i Finland.

Förslaget formuleras såhär:

Kyrkomötet beslutar uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att det tillskapas ett utbildningsmaterial i missiologi, tillämpligt för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkans församlingar, för att i en nationell satsning skapa förutsättningar för att höja kunskapsnivån om församlingarnas fjärde grundläggande uppgift, att utöva mission.

Motionen har undertecknats av Kjell O. Lejon, Berth Löndahl och Leif Nordlander.

Länk till motionen. klicka här.