Motioner till kyrkomötet 2019

Av Jan Erik Amilén 23 August 2019 om: Okategoriserade

Nu finns årets motioner till kyrkomötet publicerade på Svenska kyrkans sida.

Länk till motionerna, klicka här.

Från Frimodig kyrka har 10 st motioner lämnats in (av totalt 47 motioner). Årets kyrkomöte är ett s.k. tematiskt kyrkomöte, med tema “Undervisning”. Alla motionerna ska därför anknyta till undervisning.

Frimodig kyrkas motioner (med sin numrering)
23. Utbildningsmaterial i missiologi
24. Utbildningsmaterial om Svenska kyrkans bekännelseskrifter
32. Utbildning för journalister i kristen tro
33. Alphakurser i Svenska kyrkan
34. Erfarenhetsbank för vuxenkonfirmation
35. Förnyat bruk av Lilla katekesen
39. Forskning om kristologin bland Svenska kyrkans präster
40. Utredning om Svenska teologiska institutet, Jerusalem
41. Svenska kyrkans webbplats
42. Tematiskt kyrkomöte 2021 om Jesus Kristus

Var och en av motionerna får här en bloggpost där den presenteras kort.