Motion nr 56: Avgångna och utköpta präster

Här presenteras Dag Sandahls fjärde motion 2016. Det finns i Svenska kyrkans matrikel intressanta individer att intervjua (om dessa själva vill). Kategori ett är “avgångna”, de som velat förklaras som obehöriga. De har avsagt sig ämbetet för gott. Kategori två gör annat än tjänst som präst eller diakon, men har kvar sin vigning.

Därtill kommer såklart utköpta präster, trist nog att konstatera.

Genom att be dem som inte ägnar sig åt sin vigningstjänst att berätta om anledningarna till att det blivit så ökar vi kunskapen och kan reflektera över svaren.

Läs motionen här.