Motion nr 55: Innovationsarbete

Av Jan Erik Amilén 11 August 2016 om: Okategoriserade

Dag Sandahl (FK) föreslår ett anslag om 30 miljoner kronor för Biskopsmötet att disponera under 2016–2019, med slutredovisning 2019. Beloppet ska inte användas i enskilt stift utan för biskoparnas kollektiva arbete med att förnya kyrkolivet. Utöver dessa konkreta innovationsinsatser ska också det kollegiala biskopar emellan kunna utvecklas.

Dokumentationen förväntas ha ett stort värde då även idéer som inte fått tid och resurser kan komma till användning i andra sammanhang längre fram. Av Biskopsmötet förväntas alltså kreativt arbete som inte nödvändigtvis stupar på egen budgets begränsningar.

Läs motionen här.