Motion nr 54: Kyrkomötets arbetsordning

I Kyrkomötet finns inte (längre) möjlighet att ställa en interpellation eller fråga. Detta ifrågasätter Dag Sandahl (FK) i en motion. Dessa parlamentariska instrument är ledamöternas möjlighet att få upp ärenden som inte riktigt har motionskaraktär eller handlar om händelser i närtid, som behöver klarläggas.

Dag föreslår att Kyrkomötet återinför interpellations- och frågeinstituten.

Läs motionen här.