Motion nr 53: Relationen till Mekane Yesus-kyrkan

Av Jan Erik Amilén 11 August 2016 om: Okategoriserade

Dag Sandahl (FK) är verkligen en flitig skribent och motionär. I år lämnar Dag fyra motioner. Denna första återkopplar till Frimodig kyrkas studieresa till Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, vilken tillsammans med lutherska kyrkan i Tanzania utgör de båda största lutherska kyrkorna i världen. Dag har därtill hunnit med att vara på ett återbesök i Etiopien som representant för Frimodig kyrka, så hans erfarenheter kommer väl till pass som ämne för en motion!

Det är illa att Svenska kyrkans relation till denna stora systerkyrka varit och är så skadad. Dag påpekar att det inte endast handlar om Svenska kyrkans beslut om samkönad vigsel, utan om en upplevelse av ett agerande som uppfattas som “kolonialt, översittaraktigt och okänsligt”. På mycket goda skäl att utreda vilka slutsatser som kan dras för vårt eget kyrkoliv och för det ekumeniska arbetet.

Förslaget begär en utredning av vilka teologiska och icke-teologiska faktorer som skapat konflikten med Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Läs motionen genom att klicka här.