Motion nr 52: Strategi för undervisning och mission bland invandrare

Av Jan Erik Amilén 11 August 2016 om: Okategoriserade

Om mission bland invandrare motionerar Dan Sarkar (FK).  Ur lokala erfarenheter sammanfattar Dan exempel på förhållanden som pekar på att en strategi behöver tas fram. Målet är att invandrare ska finna en andlig hemvist i Svenska kyrkans församling.

Fyra exempel (läs mer i motionen):

Människor är nyfikna på evangeliet.

Människor vill bli kristna.

Människor vill bli likabehandlade.

Människor vill bli svenskkyrkliga.

Fler aspekter och uppgifter kommer sannolikt att uppstå under arbetet med en strategi. Dan föreslår helt enkelt att Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en strategi för mission och undervisning bland invandrare.

Läs motionen här.