Motion nr 23: Själavård, sekretess och IT

Berth Löndahl (FK) påpekar i sin motion att själavårdande korrepondens sker även via e-post. Sådan lagras på servrar och kan läsas av viss personal, utöver den som har den specifika e-postadressen. Det faktum att åtkomst över huvud taget är möjlig kan inte betraktas som förenligt med själavårdssekretessen, menar Berth och säkert många med honom.

Förslaget är att utreda sekretesskyddet för själavårdande e-postkorrespondens på Svenska kyrkans servrar.

Motion kan du läsa här.