Motion nr 22: Utvärdering av gudstjänstslivet

Av Jan Erik Amilén 11 August 2016 om: Okategoriserade

Berth Löndahl (FK) har inkommit med tre motioner. Denna, om gudstjänstlivet, bekymrar sig över det minskade deltagandet i huvudgudstjänsten (enligt tydlig statistik). Samtidigt finns det gudstjänster som firas med högt, och ökande, antal deltagare. Går det att se vad som förenar dessa gudstjänster i olika församlingar och på olika orter?

Berth lämnar goda exempel på frågeställningar som bör besvaras av en utvärdering.

Motionen kan du läsa här.