Mission – att bära det glada budskapet vidare

Av Jan Erik Amilén 4 January 2017 om: Okategoriserade

Fyra huvuduppgifter: att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Dagens bloggpost handlar följaktligen om mission.

**

Varje medlem har en egen kallelse och ett eget ansvar att göra Jesus känd. Budskapet och tron går från hjärta till hjärta och därför vill Frimodig kyrka att denna kallelse stärks och uppmuntras hos varje medlem. I Sverige stöder vi ett målmedvetet arbete kring nya sätt att vara kyrka. Svenska kyrkan har länge varit inriktad på att välkomna människor till oss. Nu behöver kyrkan hitta former för att gå ut och möta människor där de befinner sig, inte bara vänta på att de ska komma. Vi behöver bli duktiga på att ”spela på bortaplan”. All mission förutsätter att man ser hela människans behov och missionen tar sig uttryck både i ord och i handling. Syftet är att människor skall komma till tro på Jesus och leva i tro så att en kristen gemenskap kan skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Svenska kyrkan har ett viktigt uppdrag i Sverige men även i världen. Kyrkan är mission till hela sitt väsen. Gud kallar oss att leva i Jesu efterföljd och sänder oss ut för att göra alla folk till lärjungar.

Idag behöver vi i Svenska kyrkan samla erfarenheter från olika håll i världen, erfarenheter som inspirerar till ett liv i Jesu efterföljd. Kristenhetens tyngdpunkt har förskjutits globalt från norr och väst till en allt tydligare expansion i syd och öst, från det rika och välmående till det många gånger fattiga och maktlösa.

Svenska kyrkan har ett fortsatt ansvar att delta i internationellt missionsarbete, främst genom samarbete med lokala kyrkor.