Diakoni – i kärlekens tjänst

Av Jan Erik Amilén 3 January 2017 om: Okategoriserade

Dagens bloggpost. Del 3 ur våra profilfrågor, om diakoni.

**

Kyrkans diakoni är tro omsatt i handling. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingens ansvar. Vi är kallade att vara ett barmhärtighetens tecken i vårt samhälle och att stå på de förtrycktas sida.

Frimodig kyrka vill arbeta för att stärka det diakonala arbetet och öka förståelsen för behovet av fler diakoner och mer lekmannaengagemang. Invandrarfientligheten breder ut sig i Sverige. Vi är som kristna skyldiga att hjälpa och stötta invandrare och flyktingar genom att välkomna dem in i vår församlingsgemenskap. Frimodig kyrka stöder Svenska kyrkans ledning då den aktivt och kraftfullt tar avstånd ifrån invandrarfientliga krafter i samhället.

Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt engagemang. Till Svenska kyrkans ansvar hör självklart att stödja kristna runt om i världen som förföljs för sin tro. Frimodig kyrka vill också att den internationella diakonin ska prioritera områden som är till hjälp för de allra mest utsatta, genom att t ex stödja barns skolgång och arbeta för rättvis handel, kvinnoprojekt och mikrofinanser.