Motion 26: Kristna bönder och livsmedelsförsörjningen

Frimodig kyrkas ledamöter står bakom 50 stycken av årets motioner (som är totalt 158 st.). Imponerande!

Stefan Aro noterar i en längre, välformulerad motion (nr 58) att Sverige är ett föregångsland ifråga om djurhållning och miljölagstiftning. Problemet är den stora svenska importen av livsmedel. Läs motionen genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

att uppdra till kyrkostyrelsen att upprätta dialog med Sveriges kristna bönder för att utforma ett nationellt handlingsprogram för Svenska kyrkans påverkansarbete i syfte att stödja svensk livsmedelsproduktion.

att uppdra till kyrkostyrelsen att inspirera församlingarna i Svenska kyrkan att använda Tacksägelsedagen till att tacka Gud för skörden och bönderna och för att öka konsumentmedvetandet beträffande svenskproducerad mat.