Motion 27: Ekumenisk gest i anslutning till reformationsåret

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka står bakom 50 motioner (av totalt 158) i år. Imponerande!

Bertil Murray lägger ett måhända kontroversiellt förslag (motion nr 59, klicka här för att läsa hela motionen).

Motionen gläds över mötet mellan kyrkorna i Lund och Malmö den 31 oktober, en inledning på reformationsåret. Ur texten:

I den svenska kontexten är dessa öppningar något som vuxit fram som ett resultat av ett långt och tålmodigt arbete. I sökandet efter en fortsatt fördjupning av gemenskapen skulle synliga tecken av generositet kunna vara av stort värde och bidra till läkande av gamla sår som tillfogats under den långa tiden av separation.

En väg att på ett tydligt sätt markera en sådan vilja till försoning och helande vore att till Stockholms katolska stift överräcka en gåva av såväl starkt symboliskt som kanske också pastoralt värde.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att åt kyrkostyrelsen att i anslutning till reformationsåret, såvida intresse finns från Stockholms katolska stift, pröva möjligheten att som ekumenisk gest

  1. till stiftet som gåva överlämna någon medeltida kyrkobyggnad av för stiftet avgörande symbolisk och pastoral betydelse.
  2. i en eller flera av Svenska kyrkans medeltida domkyrkor avskilja ett kapell för invigning och avskiljning till katolskt mässfirande.