Motion 23: Nya sätt att vara kyrka och fortsättningen

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter i Kyrkomötet motionerar flitigt. I år lämnas 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Leif Nordlander motionerar om en fortsättning på “Nya sätt att vara kyrka”. Motionen (nr 51 i Kyrkokansliets numrering) kan du läsa här.

Texten motiverar varför en fortsättning är önskvärd. Frimodig kyrka gläder sig över projektet “Nya sätt att vara kyrka”, något som finansierades av Kyrkomötet 2015 efter en motion av just Leif Nordlander.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att

  1. avsätta 2.500.000 kr per år i tre år för fortsatt arbete med “Nya sätt att vara kyrka” (medlem avser lönekostnader och verksamhetskostnader)
  2. detta sker på samma sätt som hittills via ett eller flera stift och EFS.