Motion 22: Mission i världen

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar in 50 motioner (av totalt 158) i år. Imponerande!

Leif Nordlander motionerar om mission. Motionen (nr 50) kan läsas om du klickar här.

Ur texten:

Mission blir inte sällan nödhjälp genom att skicka pengar istället för att dela verklighet. Det är gott [att bidra ekonomiskt] och många projekt är viktiga och framåtsyftande, så pengar behövs men den skillnad som en brinnande medarbetare utgör kan inte räknas i pengar. De är ovärderliga.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att:

  1. i samarbete med våra systerkyrkor inventera deras behov av kompetens på lämpligt sätt.
  2. sträva efter att sända fler människor till tjänst i våra systerkyrkor som tecken på den världsvida kyrkans gemenskap.