Flyktingarbetet – Motion 89:2015. Redovisning efter Kyrkomötet

Dag Sandahl hade framgång med sin motion 2014 (här), och återkom med en motion i år (här) för att Kyrkomötet skulle skapa ekonomiska resurser för församlingarnas arbete med asylsökande och flyktingar. I motionen begärdes 35 miljoner.

Motionen avslogs. En budgetförstärkning avsattes genom en satsning på 75 miljoner. Dag Sandahls kommentar är: ”Ett sådant avslag bär jag med tillförsikt.” Det kan man förstå! DS: ”Det var ju en FK-motion som förra året satte Svenska kyrkan på banan! Här har vi faktiskt gjort skillnad.”

Vill du studera ärendet lite mer noggrant så får du lite hjälp nedan.

Motionen bereddes i Budgetutskottet (B 2015_01, se sidan 8), som du kan hämta här:

”Motionens förslag är att avsätta 35 miljoner kronor för församlingarnas flyktingarbete och att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett system som säkerställer att församlingar enkelt kan få del av medel för flyktingarbete.

Motionen avslås med anledning av utskottets förslag till kyrkomötet att utöver kostnadsram bevilja 75 miljoner kronor för arbetet med flyktingar och asylsökande.”

Kyrkostyrelsens förslag återfinns i KsKsk 2015_01 (se sid. 9 (av 53), som du kan hämta här:

Stärka Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar i Sverige

Det ökade antalet asylsökande i Sverige som beskrivs i omvärldsanalysen innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor utvecklats till centrala områden i en strävan efter ett hållbart samhälle. Stiften får därför kontinuerligt stöd till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom dessa områden. En stödfunktion kommer också att etableras på nationell nivå i samråd med stiften för att bistå stift och församlingar med kunskap och aktuell information för deras arbete med asylsökande och flyktingar. Kyrkostyrelsen kommer att ta tillvara de erfarenheter som görs under 2015 och bidra till att församlingarna utarbetar hållbara arbetssätt och strukturer för arbetet med asylsökande och flyktingar för framtiden.

Svenska kyrkan stödjer och bidrar till utveckling av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar dit många människor söker sig för kostnadsfri juridisk rådgivning, familjeåterförening och svenskt medborgarskap.

Kyrkorna bidrar till gränsöverskridande gemenskaper, men som framgår av omvärldsanalysen kan de också vara segregerade rum då de ekonomiska, sociala och kulturella klyftor som ökar i samhället även ryms inom kyrkan. Svenska kyrkan måste därför aktivt verka för ökad integration och tillvarata mångfaldens möjligheter.”

Man kan lyssna till debatten i efterhand. Du kan hitta Dag Sandahls anförande såhär:

Gå in på Kyrkomötets TV-sida! http://www.svenskakyrkan.tv/

Välj 16 november, och klicka på tiden 09.00-12.30.

I listan under TV-bilden väljer du punkt 7 (B 2015:1 Verksamhet och ekonomi…), därefter klickar du på symbolen vid texten ”13 anföranden”. Som nr 6 i raden återfinns Dag Sandahl. Klicka på symbolen till vänster om namnet så startar TV-sändningen just där Dags anförande börjar (3.37 minuter)