Motion 30: Att Svenska kyrkan bejakar den ekumeniska manifestationen den 31 oktober 2016

Frimodig kyrka lämnar bidrag till höstens kyrkomöte, bl.a. genom 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Kjell Petersson och Leif Nordlander föreslår kyrkomötet besluta:

att  för sin del ställa sig bakom de fem ekumeniska imperativ som manifesterades i Lunds domkyrka den 31 oktober 2016.

Läs hela motionen genom att klicka här.

Motionärerna menar att det krävs ett ställningstagande där Kyrkomötet för sin del förklarar att Svenska kyrkan ställer sig bakom de fem imperativen som undertecknades i Lund. (Lutherska Världsförbundet kan inte agera på sina medlemskyrkors vägnar utan att detta blir bejakat av kyrkorna själva.)

De fem imperativen kan du läsa här nedan:

Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.

Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.

Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.

Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och tjäna världen.