Lutherska Världsförbundet 70 år

Av Jan Erik Amilén 22 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

 

Vi har bett Dag Sandahl om ett föredrag om Lutherska Världsförbundet som grundades just i Lund 1947. Vi får en bakgrund, några nerslag under 7 decennier och den aktuella situationen i LVF. Någon överblick över ämnet borde Dag ha.

Dag Sandahl är teologie doktor i missionsvetenskap och ekumenik samt docent i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet. Dag är pensionerad komminister från Norra Ölands församling, nu boende i Moheda och (ibland) vik. kyrkoherde i Göteryd.

Dag är en hyfsat flitig författare och skribent. Ett antal utgivna böcker kompletteras med ”Bloggardag”, som karaktäriseras som pigg, käck och munter. Dag utsågs 2013 till ”Årets bloggare” av Kyrkans Tidning. Men bloggen uppfattas ofta som provocerande, praktiserar inomkyrklig kritik med kärlek och driver med såväl andra som med bloggaren själv. Samtidigt har bloggaren en viss sakkunskap.

Dag Sandahl har en synnerligen lång och omfattande erfarenhet av kyrkopolitiken, på olika nivåer. Han är bl.a. sedan 1979 ledamot av kyrkomötet, först vald av prästerskapet, därefter för POSK och sedan 2006 för Frimodig kyrka. För närvarande är han ersättare i kyrkostyrelsen.

(Dag har fått möjlighet att redigera ett utkast till presentation. Den som är bekant med Dags sätt att skriva anar att självdistansen i texten kommer från Dags penna.)