En helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka

Av Jan Erik Amilén 17 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se slutgiltigt program för detaljer och dagen i sin helhet.

 

En av de medverkande är Folke T Olofsson, teologie doktor i dogmatik och symbolik samt docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Folke är pensionerad kyrkoherde med bl.a. 25 år i Rasbo församling utanför Uppsala.

Folke T Olofsson är därtill författaren till bl.a. ”Fullkornstro” (2011) och ”Credo” (2015), en troslära i tre band som fått stor uppmärksamhet. Utifrån trosbekännelsens ord (se rubriken) får vi lyssna till ett föredrag om reformation och enheten i Kristus.

Böcker av Folke T Olofsson  recenseras här. http://www.bokrecension.se/Folke-T.-Olofsson

Credo kan beställas här. http://www.artos.se/lutherska-traditionen/credo-alla-3-volymer

 

Folke är en uppskattad föredragshållare och pedagog. Här ett exempel på hans sätt att undervisa, hämtat från Dagen 13 september 2011:

Kan du förklara orden “kyrkofromhet” och “vardagskyrklighet” för en som inte är van vid den vokabulären?

– Får jag bara tid på mig kan jag förklara det så det blir lättbegripligt.

– Kyrkofromhet handlar om att vårt kristna liv varken är en ensamseglats eller en uppassad tillvaro på en lyxkryssare. Vi behöver kyrkogång för att växa i tron.

– Vi behöver Guds ord och sakramenten och de får man i församlingens gemenskap.

– Vardagskyrklighet handlar om livet på två arenor. Dels på den plats där vi tjänar pengar och pensionspoäng, där vi bör arbeta väl och vara en god kamrat. Dels den sociala gemenskapen i familjen och äktenskapet. Alla är söner eller döttrar, och de flesta blir föräldrar, och det är också en arena där det kristna livet levs ut. Gud använder dessa två arenorna för att fostra oss, vår vardagskristendom.