Motion 9: Språkliga revideringar i kyrkohandboken

Av Jan Erik Amilén 13 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar in 50 motioner (av totalt 158) till årets kyrkomöte. Imponerande!

Motion nr 17 är skriven av Berth Löndahl och Leif Nordlander. Motionen formulerar kritik mot språket i handboksförslaget. Motionen kan laddas ner om du klickar här.

Ur texten:

Kritiken mot språket i handboksförslaget har varit påtaglig. I en artikel i Kyrkans Tidning 6/2017 redovisas hur artiklar om språket i handboken förhållit sig. Då år det uppseendeväckande att av ca 130 artiklar var ca 90 negativa och ca 40 neutrala. Ingen var positiv. Utfallet talar för sig självt och värt att reflektera över.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att låta göra en språklig revidering av förslaget till kyrkohandbok för att undvika banala fraser och tidstypiska signalord.