Motion 7: Alternativ mässmusik

Av Jan Erik Amilén 13 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner (av totalt 158) till kyrkomötet. Imponerande!

Motion 15 på Svenska kyrkans hemsida är skriven av Bertil Murray. I motionen bifogas en serie mässmusik som är beprövad sedan mer än 10 år. I serien ingår Kyrie, Gloria, Laudamus, Sanctus och Agnus Dei (ur S:t Ansgarsmässan).

Notblad bifogas motionen som kan laddas ner här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar, i det fall handbokens musik fastställs under höstens kyrkomöte, att som alternativ för mässan, i första hand i sin helhet, eller i andra hand i av kyrkomötet fastställt urval, anta bifogade tonsättningar.