Motion 4: Herrens bön

Frimodig kyrkas ledamöter skriver i år 50 motioner av totalt 158). Imponerande!

Motion 7, enligt numreringen av inkomna motioner, är skriven av Bertil Murray med ämnet ”Herrens bön”. Denna motion kan laddas ner här.

Den ”gamla, klassiska” formuleringen i Fader vår ingår inte i själva förslagen till nya gudstjänstordningar. Endast ”Vår Fader” nämns.

Förslag:

  1. Kyrkomötet beslutar att i handbokens skilda gudstjänstordningar liksom tidigare infoga översättningen ”Fader vår” parallellt med ”Vår Fader”.
  2. Kyrkomötet beslutar att med utgångspunkt i motionen framförda synpunkter uppdra åt kyrkostyrelsen att i Sveriges kristna råd initiera en förnyad översyn av Herrens bön så att formuleringen ”liksom vi förlåtit dem som står i skuld till oss” justeras.