Motion 13: Yrkande om avslag för kyrkohandboksförslaget

Frimodig kyrka står bakom 50 motioner (av totalt 158) till årets kyrkomöte. Imponerande!

I en motion (klicka här för att ladda ner motionen) yrkar Berth Löndahl, Berit Simonsson, Leif Nordlander, Dag Sandahl, Kjell Petersson, Evelina Johansson, Stefan Aro, Bertil Murray, Dan Sarkar och Hans Weichbrodt avslag på förslaget till kyrkohandbok. Samtliga representerar Frimodig kyrka.

Ur motionen:

Kritiken mot själva handboksarbetet har gällt sådant som avsaknad av öppenhet, toppstyrning, bristande lyhördhet för kritik och synpunkter, hemligstämpling av dokumentation osv.

Kritiken mot musiken har varit kraftig.

Kritiken mot den språkliga halten har varit förödande.

Kritiken mot teologin har även den varit kraftig.

 

Förslag:

  1. Kyrkomötet beslutar att avslå förslaget till kyrkohandbok.
  2. Kyrkomötet beslutar att utse en ny arbetsgrupp för att komma med ett nytt förslag till kyrkohandbok.