Motion 14: Griftetalsavslutningen

Av Jan Erik Amilén 13 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar hela 50 motioner (av totalt 158) till årets kyrkomöte. Imponerande!

Dan Sarkar motionerar om griftetalsavslutningen, som han föreslår ska införas som valbart moment i handbokens begravningsgudstjänst.  Formuleringen är inspirerad av en tysk luthersk kyrka. Motionen kan hämtas här.

Förslag till avslutning efter griftetalet:

Vid denna kista vill vi göra vår plikt som kristna.
Om vi älskade NN,
så vill vi låta kärleken sträcka sig över dödens gräns.
Om han/hon har gjort och betytt något för oss i våra liv,
så vill vi tack Gud för detta.
Om vi under NNs liv har gjort honom/henne illa
med tankar, ord eller gärningar,
så vill vi i denna stund be Gud om förlåtelse.
Om NN någon gång har gjort oss illa,
så må det från och med nu vara honom/henne förlåtet.
Så tar vi avsked av NN i frid
och överlåter nu honom/henne till Gud.