Svenska kyrkans närvaro i utlandet

Av Jan Erik Amilén 20 January 2017 om: Okategoriserade

Svenska kyrkan är verksam inte endast i Sverige. För boende utomlands, för besökare osv.

**

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) skapar ett ovärderligt kontaktnät mot alla svenskar som befinner sig i utlandet. Detta arbete blir allt viktigare eftersom allt fler svenskar befinner sig utomlands. Utlandsförsamlingarnas huvuduppgift skall precis som i Sverige vara att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är viktigt att fungerande och levande utlandsförsamlingar har möjlighet att få finnas kvar och fortsätta att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar och sin egen karaktär.

Utlandsförsamlingarna bör på samma sätt som församlingar i Sverige ha ett avgörande inflytande över vilka som anställs på tjänster i församlingen. Lönen för de anställda bör bekostas av församlingens kyrkotillhöriga så långt insatsen gäller medlemmarna i församlingen. Allt övrigt arbete för dem som vistas i församlingen (turister, tillfälliga arbetare eller andra icke församlingstillhöriga) bör bekostas av Svenska kyrkan genom strukturbidrag.

Högsta beslutande organ i utlandsförsamlingarna bör vara en kyrkostämma.