Motion 40: Eukaristiska böner

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Till årets Kyrkomöte har Frimodig kyrkas ledamöter lämnat in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl bifogar åtta olika eukaristiska böner till sin motion, att kunna använda när mässa firas. (Bönerna bifogas i sin helhet, vilket gör motionen 12 sidor lång).

Motionen kan du läsa i sin helhet genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar anta den eukaristiska bönerna A-H med prefationer.