Motion 41: Musikråd för Svenska kyrkan

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Motionen om behovet av ett Musikråd motiveras väl, med grund i den kyrkomusikaliska kritiken mot handboksförlaget.

Ur texten:

I musikrådet bör de frågor hanteras som kyrkomusiken som trosyttring och som kulturarv, och rådet ska kunna bidra med sin kompetens och utgöra kyrkostyrelsens expertorgan i olika kyrkomusikaliska frågor. Musikrådet bör på kyrkostyrelsens uppdrag ha möjlighet att utse arbetsgrupper för noggrann beredning av särskilda ärenden. Det är önskvärt att rådet tillsätts snarast och under 2018.

Motionen är undertecknad av representanter från fyra olika nomineringsgrupper genom Hans-Olof Andrén (POSK), Bertil Murray (FK), Mats Hagelin (BA) och Sven E Kragh (C).

Motionen kan du läsa om du klickar här.

Förslaget formuleras:

Kyrkomötet beslutar att uppmana kyrkostyrelsen att tillsätta ett musikråd för Svenska kyrkan.