Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande – en vinnande motion!

Av Jan Erik Amilén 22 November 2014 om: Okategoriserade

Så har det nu hänt: Dag Sandahls motion (numrerad som nr 27 i årets skörd av motioner till kyrkomötet) blev bifallen! Det är första motionen från en ledamot i Frimodig kyrka som befunnits så “god” att den kunnat bifallas. Roligt!

Efter år av beröringsskräck kanske våra 12 ledamöter med ny frimodighet kan hoppas på sympatier för goda förslag – fast undertecknaren representerar Frimodig kyrka.

 

Här nedan följer länkar för den som vill läsa in underlagen:

Motionen finner du här.

Betänkandet från kyrkolivsutskottet finner du här.

Snabbprotokollet kan du läsa här.

 

Frågan speglas såklart på Facebook med ett antal kommentarer.

Tidskriften Evangelium skriver på sin blogg, med spännande formuleringar!, om Kyrkomötets beslut.