Motion 42: 30 ledamöter i utskotten

Av Jan Erik Amilén 15 August 2017 om: Okategoriserade

Även motion nr 81 är undertecknad av flera, av representanter för fem olika nomineringsgrupper, genom Hans-Olof Andrén POSK), Bertil Murray (FK), Karl-Gunnar Svensson (KR), Anki Erdmann (ViSK) samt Kenneth Nordgren (FiSK).

Motionen handlar om att utöka antalet ledamöter i Kyrkomötets utskott till 30. Du kan hämta motionen genom att klicka här. Bilaga fogas till motionen.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att anta presidiets förslag i PSkr 2017:1 till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet, med de ändringar i förslaget som föranleds av bifall till reservationen av Carina Etander Rimborg, i enlighet med bilagan till motionen.