teori och praktik

Av Anna Sophia Bonde 15 September 2010 om: Okategoriserade

Ett par vi känner, jag och min man, har mycket olika uppfattningar om huruvida Alliansregeringen borde få förnyat förtroende. Vi har ofta förundrats över hur de kan ha så olika uppfattningar i ideologi och sakfrågor – och ändå ha ett – som det verkar – harmoniskt äktenskap. Jag drar därav slutsatsen att man kan inta olika ståndpunkter, teoretiskt sett, och ändå få sin vardag tillsammans att fungera som en enhet. I överförd bemärkelse behöver det kanske därför inte vara omöjligt, låt säga för medlemmarna i en hypotetisk kyrka, att leva tillsammans, hitta de viktigaste gemensamma nämnarna och samtidigt låta “den andre” ha sina sakpolitiska uppfattningar ifred. Jag vet inte vad de logikerna skulle sagt men det verkar onekligen som att något kan vara omöjligt i teorin och ändå högst möjligt i praktiken.