Svar på Bengt Olof Dikes debattinlägg, 1 mars 2017, Skånska Dagbladet. ”Folkkyrkan värd att slå vakt om.”

Av Jan Erik Amilén 17 March 2017 om: Okategoriserade

Repliken nedan införd i Skånska Dagbladet den 13 mars 2017.

**

Bengt Olof Dike har missuppfattat vad kyrkan egentligen är och vad som kan göra henne till den folkkyrka – alla folks kyrka – han talar om. Kyrkan är ”det som tillhör Herren”, ja kyrkan ÄR Herren.

Det är alltså inte när ”folket”, genom politiken, gör Svenska kyrkan till sin och bestämmer över den, oavsett beslutsform, som den blir öppen för alla. Nej, då blir kyrkan vad Dike vill ha, om han har majoritet – eller vad socialdemokraterna vill ha, när de har majoritet. Precis så som sker idag och får till följd att partipolitisk tillhörighet är viktigare än evangelium och Herren själv. Detta, vilket inte Dike vill se eller kan förstå, stänger ute oliktänkare och så kallade minoriteter. Det är inte en kyrka för hela folket – det är majoritetens kyrka. Opponenter och dissidenter har ingen plats.

Dikes historiska perspektiv på kyrkan – i tid och rum – är rörande. En knappt sextioårig grundad argumentation, begränsad till Svenska kyrkan, är inte särskilt vidsynt. Den sammanfaller inte heller med vad vi bekänner oss till i trosbekännelsen, som Dike hänvisar till som en trygghet. När vi läser ”en helig allmännelig kyrka”, markerar vi att kyrkan är världsvid och också tidlöst förankrad i himmel och på jord, genom Guds Helige Andes verk. Om Dike vore konsekvent i sitt resonemang, skulle vi egentligen läsa: Vi tror ock på majoritetsbeslut och på en partipolitisk styrd kyrka. För närvarande mest socialdemokratisk…

Svenska kyrkan har byggnader, personal och (än så länge) ekonomiska resurser, men detta gör ingen kyrka. Gudstjänsten är central för en levande kyrka. I mässan möts kristna i tidlös gemenskap och förenas genom Kristi kropp och blod. Vi blir tillsammans ett. Där ligger styrkan, meningen och vår frälsning grundad, på uppmaning av Herren själv. Om detta är vi befallda att missionera. Kyrkan lever genom de kristna som tror. Tron allena, som Luther sa.

Kyrkan bärs av människors tro på evangelium, inte av kyrkomötets konstruktion, politiska sammansättning eller maktstrider. Det är vad vi i Frimodig kyrka vill föra fram och som också garanterar den trygghet, som Dike önskar att kyrkan ska ge folk. Det gör inget, att Dike hånar Frimodig kyrka för att vara en liten grupp i kyrkomötet. Det är inte våra representanter som ska bäras eller lyftas av en maktposition. Frimodig kyrkas budskap är att kyrkans Herre, Jesus Kristus, ska äras av och bära oss kristna. En kyrka med Jesus Kristus i centrum är vår mission. Det är inte Frimodig kyrka som ”kammar noll”, som Dike uttrycker det, utan tyvärr de som söker Svenska kyrkan för att möta Ordet och Gud, men får politisk propaganda istället, som förlorar.

Ann Lång

Ledamot i styrelsen för Frimodig kyrka, Lunds stift