Motion 43: Fasta moment i mässa

Av Jan Erik Amilén 15 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner till Kyrkomötet (av totalt 158). Imponerande!

Fredrik Sidenvall motionerar (nr 95) om fasta moment i mässan (som alltså alltid ska var med).

Ur texten som motiverar motionens förslag:

Lutherska kristna tror och tänker att mässan ska vara ett möte mellan
Kristi sanna kropps närvaro i brödets och vinets gestalt och
Kristi sanna kropps närvaro i den troende församlingens gestalt.

Motionen kan du läsa om du klickar här.

Förslaget lyder:

Kyrkomötet beslutar att momenten Sursum corda, Praefatio, Sanctus och Agnus Dei skall vara fasta i Mässa, även när den inte firas som huvudgudstjänst.