Motion 12: Teologiska revideringar i kyrkohandboken

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år in hela 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion nr. 20 i den samlade förteckningen handlar om förslaget till ny kyrkohandbok. Motionärer är Berth Löndahl, Leif Nordlander och Kjell Petersson. Motionen “Teologiska revideringar i kyrkohandboken” kan du hämta genom att klicka här.

Ur texten:

Om man ser till varje enskilt moment, så finns det alternativ som är teologiskt bärkraftiga och som har rötter i kyrkans djupa tradition. Det är bra.

Men…

En kyrkohandbok som liknar ett smörgåsbord, där varje församling och präst kan ta för sig av sina favoriter, riskerar att bli ett uppbrott från den stora kyrkogemenskapen i alla tider och överallt.

Förslag:

Kyrkomötet beslutat att uppdra åt kyrkostyrelsen att låta göra en teologisk översyn av förslaget till kyrkohandbok med hänsyn till ekumenisk, historisk och allmänkyrklig liturgisk tradition.