Motion 11: Prefationer och eukaristiska bönerna

Av Jan Erik Amilén 13 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter i kyrkomötet har i år lämnat in hela 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion nr 19 till årets kyrkomöte är skriven av Berth Löndahl och Leif Nordlander. Motion kan du ladda ner, klicka här.

Ur texten:

Idet av Glamsjö, Isacsson och Löwegren utgivna missalet på Artos/Norma förlag (2008) finns ett antal prefationer och eukaristiska böner med tydlig struktur och goda teologiska formuleringar med ekumenisk bredd. Genom att alternativen där är många kan variationen över kyrkoåret bli tydligare och tillvaratas på ett utmärkt sätt.

Förslag:

  1. Kyrkomötet beslutar i första hand att de prefationer och eukaristiska böner som finns medtagna i det av Artos förlag år 2008 utgivna missalet införes i kyrkohandboken som möjliga alternativ.
  2. Kyrkomötet beslutar i andra hand att de prefationer och eukaristiska böner som finns medtagna i det av Artos förlag år 2008 utgivna missalet anges i kyrkohandboken som tillåtna att använda.