Motion 10: Utvärdering av Strukturutredningen

Av Jan Erik Amilén 13 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämna i år 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion nr 18 är ett förslag om att utvärdera Strukturutredningens konsekvenser. Totalt formuleras cirka 15 frågeställningar av Berth Löndahl och Leif Nordlander. Motionen kan läsas i sin helhet genom att ladda ner den här.

Exempel på frågeställningar:

Har den organisatoriska förändringen främjat främst verksamheten eller administrationen?

Har gudstjänstlivet främjats av omorganisationen?

Hur upplever kyrkans nya chefer på olika nivåer reformen?

 

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning för att utvärdera konsekvenserna av Strukturutredningens genomförande.

 

Kommentar på bloggen:

För vissa nya storpastorat har tydliga ledarskapsproblem redan visat sig. Detta gäller t.ex. Lund och Malmö inom Lunds stift, något som motionärerna har nära kunskap om.